ژل آلتیمیت

ژل های اصلاح نیوآ

با ژل های اصلاح ما ته ریش خود را نرم کنید. آنها کف های زیاد و روغن بیشتری برای محافظت بیشتر در برابر تیغ‌های تیز ارائه می‌کنند و همزمان موی زبر صورت را نرم می‌کنند تا اصلاح شما بدون اصطکاک و بی نقص باشد.