شغل در بایرزدورف

کارمندان ما از کار در بایرزدورف لذت می برند و به شرکت، ارزشها و برندهای آن افتخار می کنند. عملکرد و تعهد آنها باعث رشد بایرزدورف می شود.

ما این عملکرد را با وجود کارهای چالش برانگیز و مسئولیت های گسترده تشویق می کنیم زیرا سدهای تمام زمینه های بازرگانی ما را، هر روزه و درست از همان ابتدای کار از پیش راه ما برداشته است.

جوی کاری ما ترکیب منحصربفردی از روحیه پیروزی و کار تیمی است - جوی مبتنی بر عملکرد و صمیمت بصورت همزمان.

ما برای هر دو احترام قائلیم: موفقیت و مردم.شغل شما در بایرزدورف

جستجوی مشاغل موجود و فرصت‌های شغلی جذاب در بایرزدورف؟لطفاً وب‌سایت
www.Beiersdorf.com/career را مشاهده کنید.

 

شغل - نیوآ