دقیق و راحت

فوم‌های اصلاح نیوآ

به اصطکاک را کمتر کنید و خطر سوزش تیغ را به حداقل برسانید. فوم‌های اصلاح ما لایه محافظتی بین تیغ و پوست ایجاد می‌کنند تا تیغ شما براحتی سُر بخورد. همچنین سبک و هواگونه هستند و شستن آنها آسان است.