فیلتر
دسته بندی
دسته بندی

لب‌های جذاب

بالم های لب نیوآ

مراقبت از لب  در قالب بالم لب ارائه می‌شود. بالم های لب دارای رطوبت، آبرسانی طولانی مدت می‌کنند و همزمان حس درخشش، ته‌رنگ یا رنگ غنی رنگدانه‌های لب‌ها را نیز آشکار می‌کنند.