به لب‌های خود برسید

کره های لب نیوآ

استفاده از کره لب غنی و مخملی نیوآ برای لب‌های خودتان لذتی است که شایسته آن هستند. کره های لب ما که با کره شی خامه مانند و روغن بادام درست شده‌اند، لب‌های شما را تا 12 ساعت تغذیه، نرم و عمیقاً مرطوب می‌کنند و همزمان حواس شما را با رایحه‌هایی بسیار مطبوع محظوظ می‌کنند.
فیلتر
دسته بندی
دسته بندی