خشک و طراوت بخش

استیک های دئودورانت نیوآ

برای افرادی که دوست دارند دئودورانت شان به شکل استیک باشد، گزینه‌های متعددی داریم که شما را خشک نگه می‌دارد. استیک های دئودورانت نیوآ در هر گونه موقعیت واقعی عمل می‌کنند و با عرق و بوهای نامطبوع مبارزه می‌کنند، حتی اگر در موج هوای گرم یا در سالن ورزشی باشید.