لیست

نکاتی برای پوست بالغ

  • دقت کنید از فیلتر محافظت در برابر آفتاب کافی استفاده کنید: اشعه فرابنفش خیلی زیاد پوست شما را زود پیر می کند.
  • از کرم ویژه مراقبت از چشم استفاده کنید: اول خطوط چروک دور چشمان پدیدار می شود.
  • ماسک‌های مرطوب کننده با روغن‌های باکیفیت پوست شما را تغذیه می‌کنند.
  • کرم‌هایی را انتخاب کنید که از بازسازی سلولی در پوست شما پشتیبانی می کنند.