مؤثرترین-دئودورانت-عنوان

انتخاب مؤثرترین دئودورانت

تمام طول روز با مؤثرترین دئودورانت‌ها تروتازه بمانید
بین اعتماد به‌نفس و رفاه فیزیکی ارتباط وجود دارد. زیربغل‌های خود را با اعتماد به نفس نشان دهید و اثر علم دئودورانت‌ها و ضدتعریق های قوی را آشکار سازید.

تمام اطلاعات ضروری دربارۀ مؤثرترین دئودورانت‌ها

ما پرسشهای متداول مربوط به محصولات بهداشت شخصی را پاسخ می‌دهیم تا در یافتن محصول صحیح مطابق سبک زندگی‌تان به شما کمک کنیم.

نحوه کار دئودورانت چطور است؟

قبل از بررسی نحوه عملکرد دئودورانت، باید علل  و علم تعریق را بررسی کنیم.

وقتی محیط مثل گرما یا اضطراب غدد عرق ما را تحریک کنند، آنها آب و نمک ترشح می‌کنند.

اغلب افراد فکر می‌کنند که خود عرق منشاء بوی ناخوشایند است. در واقع، بو از باکتری‌های روی پوست ایجاد می‌شود که عرق را در غدد آپوکرینی- غدد موجود در زیربغل، فرو می‌برند.

اسپری‌های دئودورانت، برای بهبود راحتی و رفاه بجای غدد عرق این باکتری‌ها را مسدود می‌کنند.

آیا برای ورزش به دئودورانت متفاوتی نیاز دارید؟

آخرین چیز پچ‌های پوستی یا بوهای ناخوشایند در موقع تمرین کردن است. یک ضدتعریق قوی مثل اسپری نیوآ استرس پروتکت رطوبت و بوی را همزمان کنترل می‌کند. فرمول منحصربفرد آن حتی در پراضطراب‌ترین شرایط از شما پشتیبانی می‌کند.

تفاوت دئودورانت با ضدتعریق یا آنتی پرسپیرانت چیست؟

  • دئودورانت رشد باکتری‌های زیربغل را کم می‌کند
  • ضدتعریق عرق را کم می‌کند و به کاهش میزان باکتری‌هایی که بوی ناخوشایند عرق را تولید می‌کنند کمک می‌کند
  • ضدتعریق‌ها عرق را از ریشه کاهش می‌دهند
  • دئودورانت ها برای مدت مشخصی از بو جلوگیری می‌کنند
  • ضدتعریق برای مدت مشخصی از عرق جلوگیری می‌کنن

انتخاب مؤثرترین محصول

ببینید پشت ماجرای این بسته‌بندی چیست زیرا به شما کمک می‌کند رایحه و فرمول مناسب نوع پوست و عادت خود را انتخاب کنید.

دئودورانت مناسب من کدام است

نحوه انتخاب دئودورانت مناسب

محصولات نیوآ را برای محافظت طولانی‌مدت کشف کنید

توصیه های برای شما