لیست

نکاتی برای پوست مختلط

  • قبل از مالیدن محصولات مراقبتی صورت، پوست خود را بطور کامل پاکسازی کنید.
  • بجای آب داغ یا بسیار سرد از آب ولرم استفاده کنید.
  • مرتب از مرطوب‌کننده استفاده کنید – به اندازه یک فندق کافی است
  • محصولی انتخاب کنید که بطور خاص با پوست مختلط سازگار باشد.