لیست

این علائم نشانه‌های پوست چرب هستند

  • پوست درخشان: سبوم همچون لایه چربی روی پوست مشهود است
  • روزنه‌های بزرگ پوست: اگر سبوم بسیار زیادی توسط پوست تولید شود، دیواره روزنه‌ها بصورت دائمی بزرگ می شوند
  • رنگ‌ پريدگی: پوست چرب گردش خون خوبی ندارد، بنابراین رنگ پوست اغلب پریده به نظر می‌رسد
  • لکه‌ها در ناحیه تی زوم : پوست پیشانی، بینی و چانه بیشتر تحت تأثیر کثیفی‌ها هستند