اینتنسیو کر (مراقبت عمقی)

24 ساعت مراقبت عمقی از دستان

پوست خشک

مزایا

مرطوب کننده
مراقبت قوی
جذب سریع
روغن بادام
پوست خشک

کسب اطلاعات بیشتر درباره این محصول

حاوی روغن بادام و رایحه نیوآ. دستان شما را بصورت عمقی 24 ساعت تغذیه می کند: مراقبت عمقی از دستان

شماره کالا 84695 (84695-09924-97)

لیست عناصر

نکته
عناصر لیست شده با وضعیت فعلی تولید مطابقت دارد. از آنجایی که فرمولاسیون خود را مرتباً مطابق یافته های علمی جدید تنظیم می‌کنیم، بیانیه عناصر مشخص شده در بسته بندی در هر مورد صدق می کند.

شامل: آب, گلیسیرین, گلیسیریل استئارات, الکل استئاریل, دایمتیکون, کاپریلیک/ کاپریک تری گلیسیرید, دی نشاسته فسفات, کره بوتیروس پرموم پارکی, گلیسیریل استئارات SE, کاکائو-گلیسیرید هيدروژنى‌ شده, روغن پرونوس آمیگدالوس دولسیس, سدیم ستئاریل سولفات, صمغ زانتان, فنوکسی اتانول, اتیل هکسیل گلیسیرین, لینالول, لیمونین, گرانیول, بنزیل الکل, سیترونلول, آلفا-ایزو متیل یونین‌, عطر

عناصر خاص

روغن بادام