استفاده از کوکی‌ها در NIVEA-ir.com

هدف این سیاست کوکی اطلاع رسانی درباره استفاده از کوکی‌ها یا فناوری‌های ذخیره سازی مشابه در وب سایت NIVEA-ir.com است (که از این به بعد به آن "کوکی‌ها" می گوییم. 

 

1. کوکی ها چیست؟?

کوکی‌ها واحد کوچک اطلاعاتی هستند که توسط مرورگر شما در پایانه شما به منظور ذخیره سازی اطلاعاتی خاص نگهداری می شوند. با دسترسی بعدی شما به وب‌سایت ما با همان پایانه، اطلاعات ذخیره شده در کوکی‌ها یا به وب‌سایت ما ("کوکی اول شخص") یا به وب‌سایت دیگری که کوکی به آن تعلق دارد ("کوکی شخص ثالث") بازگشت داده خواهد شد.
وب‌سایت مربوط با استفاده از اطلاعات ذخیره و بازگشت داده شده متوجه می‌شود شما قبلاً به آن سایت دسترسی داشته‌اید و از مرورگری که از همان پایانه استفاده کرده بازدید داشته اید. ما از این اطلاعات برای طراحی و نمایش وب‌سایت به بهترین شکل ممکن و همراستا با علایق شما استفاده می کنیم. در این زمینه، تنها کوکی در پایانه شما شناسایی خواهد شد. فراتر از این قضیه، داده های شخصی شما تنها بعد از دریافت رضایت صریح شما ذخیره خواهد شد یا تنها درصورتی که برای استفاده از خدمات وب سایت توسط شما نیاز مبرم باشد.

2. رضایت استفاده از کوکی‌ها

کوکی‌هایی که برای ارائه خدمات وب‌سایت ما حیاتی نباشند (می‌توانید در بخش 3 الف درباره کوکی‌های بسیار حیاتی اطلاعات بیشتری کسب کنید) تنها بعد از کسب رضایت شما استفاده خواهند شد. وقتی بطور فعالانه از وب‌سایت ما استفاده کنید، با ادامه وب‌گردی در وب‌سایت ما و موافقت با بنر کوکی نمایش یافته، با استفاده از کوکی‌ها موافقت می‌کنید.

شما می‌توانید هر زمانی تنظیمات کوکی خود را با فعال یا غیرفعالسازی دسته‌های کوکی مجزا تنظیم کنید. اطلاعات بیشتر دربارۀ غیرفعالسازی کوکی‌ها در مرورگر شما بصورت کلی (از جمله کوکی‌های بسیار حیاتی) در شماره 4 ارائه شده است.

3. انواع کوکی ها

ما کوکی‌ها را بسته به هدف و عملکرد به دسته های ذیل تقسیم می کنیم:
(ا)   کوکی های بسیار ضروری؛

(2)  کوکی‌های کاربردی؛ و

(3) کوکی‌های عملکردی

a. الف. کوکی‌های بسیار ضروری;

کوکی های بسیار ضروری، عملکردهایی را تضمین می‌کنند که بدون آنها نمی‌توانید وب‌پیج را بصورت مطلوب استفاده کنید. این کوکی‌ها تنها توسط ما استفاده می شود و به همین دلیل "کوکی های شخص اول" هستند. بدین معنا که تمام اطلاعات نگهداری شده در این کوکی‌ها تنها در وب‌سایت ما استفاده می شود.

کوکی های بسیار ضروری تضمین می‌کنند بعنوان کاربر ثبت نام شده موقع دسترسی به صفحات مختلف وب سایت ما وارد حساب‌تان باقی بمانید و در نتیجه در هر صفحه جدید مجبور به وارد کردن اطلاعات ثبت نام خود نباشید.

استفاده از کوکی های بسیار ضروری در وب سایت ما بدون رضایت شما ممکن است. به همین دلیل، کوکی های بسیار ضروری نیز بصورت مجزا قابل فعال یا غیرفعال سازی نیستند. این عملکرد تنها وقتی برای شما موجود است که کوکی ها مثل کارکردی و عملکردی به رضایت شما نیاز داشته باشند. با این حال، بصورت کلی هر زمانی اجازه دارید کوکی‌ها را غیرفعال کنید (شماره 4 را مطالعه کنید).

کوکی های بسیار ضروری ذیل در وب سایت ما استفاده می شوند:

 Name  توضیح/هدف  Lifespan
 ASP.NET_Sessionid   این کوکی‌ها بصورت خودکار توسط سرور وب ما ایجاد می شوند و یک شناسه منحصربفرد برای هر جلسه ایجاد می کنند. این کوکی‌ها تضمین می‌کنند که داده مشخص شده توسط کاربران وب سایت موقع وب گردی یا دسترسی به وب سایت ما گم نشود. این کوکی‌ها بعد از ترک وب سایت توسط بازدیدکننده منقضی می شوند.e.  جلسه
 
 PcLogin yyy  این کوکی اطلاعاتی را بین سیستم های داخلی مختلف تبادل می کند که برای راه‌اندازی وب سایت ضروری هستند.
 جلسه
 cookie-opolicy-session   این کوکی مشخص می کند بنر کوکی به کاربر نمایش داده شود یا خیر.  جلسه
 Cxp auth xxxx Explicit   این کوکی بررسی می کند کاربر با رمز عبور (ورود) در حین جلسه وارد شده است یا خیر.  جلسه
 Cxp_auth_xxx   این کوکی بررسی می کند کاربر با رمز عبور (ورود) در حین جلسه وارد شده است یا خیر. جلسه (یا چهار هفته)
 dwsecuretoken_xxxx   این کوکی کاربر فروشگاه را تأیید هویت می کند.  بیست و چهار ساعته 
 dwsid   این کوکی کاربر فروشگاه را تأیید هویت می کند.  جلسه
 Dw_returnURL   این کوکی تضمین می کند بعد از ورود، کاربر دقیقاً به همان صفحه ای که از آن وارد شده برگردد.  جلسه
 Isuserauthenticated  این کوکی بررسی می کند کاربر خود را در فروشگاه تأیید کرده است یا خیر.  جلسه

b. کوکی‌های کارکردی‌


کوکی‌های کارکردی به وب سایت ما اجازه می دهند جزییات وارده (مثل نام ثبت نام شده یا زبان انتخابی) را ذخیره کنند و بر اساس آن کارکردهای بهتر و شخصی به شما پیشنهاد دهند. این کوکی‌ها تنها اطلاعات بینام را گردآوری و ذخیره می کنند تا نتوانند وب‌گردی شما در وب سایتهای دیگر را رهگیری کنند.

کوکی های کارکردی ذیل در وب سایت ما استفاده می شوند:

 

 

 Name  توضیح/هدف Lifespan
 DWFirstName  این کوکی نام اول کاربر را ذخیره می کند تا سایت بتواند بصورت سفارشی به کاربر خوشامدگویی کند.
 
بیست و چهار ساعته 
 
 DWGender  این کوکی جنسیت کاربر را ذخیره می‌کند، البته اگر این اطلاعات در فرم آدرس ارائه شده باشد، تا وب سایت محتوای سازگاری را بارگذاری کند.
 
بیست و چهار ساعته 
 
 DemandwareContactLevel  این کوکی وضعیت کاربر (میزان تماس: کاربر جدید وب سایت، بازدیدکننده مجدد، ثبت نام شده و غیره) را شناسایی می‌کند تا مشخص شود چه محتویات و صفحاتی نمایش داده شود.
 
365 days
  uslk_s این کوکی‌ها بصورت خودکار توسط سرور وب ما ایجاد می شوند و یک شناسه منحصربفرد برای هر جلسه ایجاد می کنند. این کوکی‌ها تضمین می‌کنند که داده مشخص شده توسط کاربران وب سایت موقع وب گردی یا دسترسی به وب سایت ما گم نشود. این کوکی‌ها بعد از ترک وب سایت توسط بازدیدکننده منقضی می شوند.  جلسه
 
  _bb_queue این کوکی بعنوان کش موقتی عمل می کند تا درخواست سرور به Optimizely ارسال شود.  1 دقیقه
 _cq_bc این کوکی رفتار کلیک کاربر در وب سایت را ذخیره می کند تا وب سایت بهینه سازی شود - مثل قسمت هایی شناسایی شود که برای کاربر بسیار مهم است و زیاد روی آنها کلیک می کند.  31 روز
 
  _cq_seg این کوکی رفتار کلیک کاربر در وب سایت را ذخیره می کند تا وب سایت بهینه سازی شود - مثل قسمت هایی شناسایی شود که برای کاربر بسیار مهم است و زیاد روی آنها کلیک می کند.  31 روز
 
  _cq_uuid این کوکی رفتار کلیک کاربر در وب سایت را ذخیره می کند تا وب سایت بهینه سازی شود - مثل قسمت هایی شناسایی شود که برای کاربر بسیار مهم است و زیاد روی آنها کلیک می کند.   1 سال
 

c. کوکی های عملکردی

کوکی های عملکردی اطلاعاتی درباره نحوه استفاده از وب سایت ما جمع آوری می کنند تا بتوانیم جذابیت، محتوا و کارکرد آن را ارتقاء دهیم. این کوکی‌ها به ما اطلاع می‌دهند کدام صفحات وب سایت بازدید شده و چه نوع محتویاتی برای کاربران بیشتر مورد علاقه بوده است. ما بطور خاص دفعات دسترسی به هر صفحه، تعداد صفحات بازدیدشده، زمان سپری شده در وب سایت ما، توالی صفحات بازدیدشده، کلیدواژه هایی که بازدیدکننده را به ما رسانده، کشور، منطقه و در صورت نیاز شهر یا شهرستان بازدیدکننده و نیز نسبت پایانه‌های موبایلی که به صفحات وب سایت ما دسترسی داشته اند ضبط و ثبت می کنیم. همچنین حرکات، "کلیک ها" و پیمایش موس رایانه را ضبط می  کنیم تا بفهمیم کدام قسمت های وب سایت ما برای کاربران جذاب تر است. در نتیجه، محتوای وب‌سایت خودمان را بر اساس نیازهای کاربران و بصورتی هدفمند تنظیم می‌کنیم و پیشنهادات خود را بهینه سازی می کنیم. آدرس IP رایانه شما، که بر اساس موازین فنی منتقل شده، بصورت خودکار بینام می شود و ما را به هیچ نتیجه خاصی درباره هویت کاربر نمی رساند.

حق استفاده از اطلاعاتی که توسط کوکی‌ها و از تحلیل بینام رفتار کاربری بازدیدکنندگان از وب سایت‌مان بدست آورده ایم برای ما محفوظ است تا بتوانیم تبلیغ مختص شما را برای محصولات موجود خودمان در وب سایت نمایش دهیم. باور ما این است که شما، بعنوان کاربر، از این امر سود می برید، زیرا تبلیغات یا محتوا بر اساس رفتار کاربری شما نمایش داده می‌شود، دلایلی برای سازگار با علایق شما داریم و درنتیجه تبلیغات پراکنده یا محتوای کمترمورد علاقه‌تان بسیار کمتر به شما نمایش داده می شود.

ما به عنوان یک شرکت خود را به خودسامانی شورای حریم خصوصی داده‌های آلمان برای تبلیغ آنلاین (DDOW) متعهد کرده‌ایم. کد خودسامانی مربوط به ما و اطلاعات بیشتر در لینک ذیل ارائه شده است: www.meine-cookies.org/ddow.html.

:کوکی های عملکردی ذیل در وب سایت ما استفاده می شوند:

Name

 توضیح/هدف

Lifespan

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

این کوکی متوجه می شود بازدیدکننده پیشتر از وب سایت بازدید کرده یا خیر. این کار به ما اجازه می‌دهد درصد کاربران جدید وب سایت خودمان را درک کنیم.

 

10 ساله

 

 

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

این کوکی صفحات فرعی را که بازدیدکننده در یک جلسه از وب سایت بازدید کرده ضبط می کند. این اطلاعات برای ارتقاء وب سایت استفاده می شود.

 

جلسه

 

 

 _ga

این کوکی اطلاعاتی در خصوص نحوه استفاده وب سایت توسط کاربر را برای مقاصد تحلیلی گردآوری می کند.

 

2 ساله

 

 

 _gat

این کوکی گردآوری اطلاعات را در صورت زیاد بودن درخواست های کاربر در یک صفحه از وب سایت محدود می کند. برخی درخواست‌ها مسدود شده و نتایج آنها فرافکنی می شود.

 

10 دقیقه

 

 

_gas

این کوکی رهگیری حین جلسه را پشتیبانی می کند (استفاده بعنوان "کمک رسان").

 

جلسه

 _gau

این کوکی رهگیری کاربر در مدت طولانی تر را پشتیبانی می کند (استفاده بعنوان "کمک رسان").

 

2 ساله

 _gat_UA-*

این کوکی گردآوری اطلاعات را در صورت زیاد بودن درخواست های کاربر در یک صفحه از وب سایت محدود می کند. برخی درخواست‌ها مسدود شده و نتایج آنها فرافکنی می شود.

 

10 دقیقه

 

 

_dc_gtm_UA-*

این کوکی با هدف بارگذاری اسکریپت‌ها و کدها در وب سایت استفاده می شود.

 

10 دقیقه

 

 

optimizelyBuckets

این کوکی گونه وب سایتی که طبق دامنه آزمایش A/B به کاربر نمایش یافته را ذخیره می کند تا تضمین شود که کاربر تجربه تبلیغی مداومی را دریافت می کند.

 

10 ساله

optimizelyEndUserid

این کوکی هر کاربر را از طریق یک کد زمانی و یک شماره تصادفی شناسایی می کند.

 

10 ساله

OptimizelySegments

این کوکی مخاطب و ابعاد کاربر (مرورگر، کمپین، دستگاه و غیره) را ذخیره می کند.

 

10 ساله

optimizelyPendingLogEvent

این کوکی بعنوان کش موقتی عمل می کند تا درخواست سرور به Optimizely ارسال شود.

 

15 ثانیه

 

 

optimizelyRedirect

این کوکی نشانی وب اصلی را که کاربر از آن آمده نگهداری می کند تا از حلقه بازهدایت پیشگیری شود.

 

5 ثانیه

 

 

dwac_XXXX

این کوکی برای اهداف تحلیلی استفاده می شود.

 
 جلسه
 

_m3Kxxxxxx

این کوکی رفتار کلیک کاربر در وب سایت را ذخیره می کند تا وب سایت بهینه سازی شود - مثل قسمت هایی شناسایی شود که برای کاربر بسیار مهم است و زیاد روی آنها کلیک می کند.

 

 

2 ساله

Dwanonymous_xxxx

این کوکی یک شناسه رهگیری روشن دارد تا مشتری وارد نشده و مشتری که دوباره وارد می شود را شناسایی کند. این کوکی برای نمایش تنظیمات شخصی در فروشگاه به مشتری استفاده می شود.

 

 

6 ماه

 

 

 _bb این کوکی هر کاربر را از طریق یک کد زمانی و یک شماره تصادفی شناسایی می کند.  2 ساله
 _bb_t این کوکی گونه وب سایتی که طبق دامنه آزمایش A/B به کاربر نمایش یافته را ذخیره می کند تا تضمین شود که کاربر تجربه تبلیغی مداومی را دریافت می کند.
 
 2 ساله

4. مدیریت و حذف تمام کوکی‌ها

می‌توانید مرورگر خود را طوری تنظیم کنید که از ذخیره شدن کوکی‌ها در دستگاه شما جلوگیری کند و یا هر بار از شما بپرسد با فعال شدن کوکی‌ها موافق هستید یا خیر. همچنین هر زمانی می‌توانید کوکی های فعال شده را حذف کنید. با استفاده از راهنمای مرورگر خود می‌توانید نحوه انجام تمام این موارد را با جزییات مطالعه کنید. توضیحات کلامی و تصویری برای مرورگرهای مثل فایرفاکس، مایکروسافت اینترنت اکسپلورر و گوگل کروم در لینک ذیل موجود است: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

لطفاً توجه کنید که غیرفعالسازی کوکی‌ها منجر به محدودیت‌های کارکردی وب سایت ما می شود.

وضعیت اکتبر 2015.