نیوآ ویساژ

Q10 پلاس

سیستم ضدچروک Q10 پلاس نیوآ ویساژ با چین و چروک پوست مبارزه کرده و سطح Q10 موجود در پوست را افزایش می دهد. این محصول مراقبتی با مرطوب کنندگی بالا ،هماهنگ با پوست کار کرده، به شکل موثری رطوبت رسانی می کند و چروک ها را کاهش می دهد.