کرم دست اکسپرس هیدریشن ("آبرسانی سریع")

از احساس انفجاری هیدراته (مرطوب) شدن دستهایتان لذت ببرید - سریعا جذب شده، احساس چسبندگی نخواهد داشت.

بیشتر بدانید